Katarzyna Łabuś: Autoprezentacja w zakresie pracy głosem

Łabuś - Autoprezentacja w zakresie pracy głosemProblematyka książki obejmuje: zagadnienia dotyczące kultury żywego słowa, podstawy gry aktorskiej, świadome zarządzanie głosem w aspekcie autoprezentacji, budowanie własnego wizerunku i sposoby wywierania wpływu przy użyciu modulacji aparatu mowy.

Autorka przedstawia techniki i ćwiczenia pobudzające różne parametry głosu: dykcję, artykulację, dynamikę, intonację i tempo. Publikacja skierowana jest do studentów, wykładowców, aktorów, dziennikarzy, osób występujących publicznie oraz wszystkich tych, którzy chcą poprawić jakość swojej mowy.

Autor: Katarzyna Łabuś
Tytuł: Autoprezentacja w zakresie pracy głosem
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejsce i data wydania: Warszawa 2011
Liczba stron: 163
ISBN: 978-83-7072-717-8Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.