Wiesław Sikorski: Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening

Sikorski Niewerbalna komunikacja

Wiesław Sikorski: Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening

Każdy z nas porozumiewa się przy użyciu słów i gestów, ale większość w małym stopniu zna zasady skutecznego komunikowania się. Obcując z innymi osobami, ciągle się komunikujemy. Każde wypowiedziane przez nas słowo czy zachowanie zawiera jakieś przesłanie. Cokolwiek robimy, zawsze cos komunikujemy. Zakłócenia w interpersonalnej komunikacji pojawiają się codziennie i przyczyniają się do powstawania różnorodnych problemów – konfliktów, poczucia krzywdy, przemocy i agresji, separacji i rozwodów itp. Brak umiejętności właściwego komunikowania się utrudnia codzienne funkcjonowanie w różnych sferach ludzkiego życia i aktywności.  

Komunikacja to proces wymiany informacji – tworzenia i odbierania określonych treści. To jedyny sposób, dzięki któremu możemy wzajemnie się zrozumieć. Komunikacja może przybierać dwie formy: werbalną, kiedy treść przekazujemy za pomocą słów, oraz niewerbalną, kiedy to przekaz następuje przy użyciu mimiki, gestykulacji, tonu głosu itp. Słownymi i bezsłownymi kanałami komunikacji przesyłamy zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje.

Komunikacja bezsłowna może demaskować rzeczywiste odczucia, intencje i myśli człowieka. Z tego też względu tego rodzaju zachowania  stanowią cenne źródło wiedzy na temat prawdziwego stanu umysłu danej osoby. Z uwagi na to, że ludzie dość rzadko świadomie posługują się czy kontrolują własną mowę ciała, to zawarte w niej treści są bardziej rzetelne i wiarygodne niż przekazywane werbalnie; słowa zazwyczaj są świadomie dobierane po to, by uzyskiwać określone i zamierzone cele. Obserwowanie zachowań niewerbalnych drugiej osoby ułatwia poznanie jej faktycznych zamiarów, doznawanych emocji, nastawienia, a także lepsze zrozumienie wypowiadanych przez nią słów.

Zrozumienie istoty treści komunikatów niewerbalnych jest wyjątkowo ważne dla wzajemnych kontaktów i to z wielu względów. Z jednej strony może znacznie przyspieszyć samo poznanie pojawiających się problemów, a z drugiej – sprawić, że ich pokonywanie staje się łatwiejsze. Jednocześnie może nadać relacji większej wyrazistości (wzbogacając język), a także ustrzec komunikujące się  przed ich pozornie nieważnymi, przypadkowymi zachowaniami werbalnymi. Nierzadko przypadkowe ruchy mimiczne, niewłaściwe gesty rąk czy całego ciała, jakiś przypadkowy grymas, mogą sprawić, że druga strona zaczyna wątpić w szczerość intencji czy wiarygodność przekazywanych informacji.

Wiesław Sikorski

Autor: Wiesław Sikorski
Tytuł: Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening
Wydawnictwo: Difin
Miejsce i data wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 410
ISBN: 978-83-8085-667-7

Wiesław Sikorski – profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Twórca nowatorskich programów szkoleniowo-metodycznych „Neuropedagogika – edukacja na planecie Mózg”, „Neuropsychoterapia – neurony na kozetce”, „Neuromarketing – sprzedaż przyjazna mózgowi”. Badacz, znawca i propagator wykorzystania najnowszej wiedzy o mózgu w biznesie, marketingu, psychoterapii i edukacji szkolnej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.