Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert: Psychologia społeczna

Aronson, Wilson, Akert - Psychologia społecznaWydanie poprawione i uzupełnione na podstawie oryginalnego VII wydania. Dziesięć lat temu ukazało się pierwsze polskie wydanie uznanej na całym świecie Psychologii społecznej autorstwa E. Aronsona, T. Wilsona i R. Akerta. Wydawca był wtedy przekonany o niezwykłej wartości merytorycznej tej pozycji i konieczności zaprezentowania jej polskiemu czytelnikowi. Minione lata dowiodły, że przekonanie to podzielają zarówno wykładowcy, jak i studenci, a książka zajęła wiodące miejsce na listach lektur wszystkich kursów z psychologii społecznej. Keep Reading →

Elliot Aronson: Człowiek istota społeczna

Aronson - Człowiek istota społecznaNowe wydanie jednego z najlepszych podręczników psychologii społecznej. Elliot Aronson w pasjonujący sposób analizuje wpływ, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych. Omawia m.in. takie zagadnienia jak środki masowego przekazu, propaganda, stereotypy, uprzedzenia czy konformizm. Ciągłe zmiany w świadomości społecznej i nowe zjawiska psychospołeczne stały się inspiracją dla wybitnego psychologa społecznego do nowych badań. W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu znanej na całym świecie książki Człowiek istota społeczna znacznie rozwinął i rozszerzył problematykę toksycznego wpływu rozmaitych mechanizmów psychospołecznych na jednostkę. Keep Reading →