Bibliografia

Elliot Aronson, Człowiek istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Roy F. Baumeister, Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą, przeł. D. Stefańska-Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Hanna Brycz, Człowiek – instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych, Smak Słowa, Sopot 2012.

Andrew M. Colman, Słownik psychologii, tłum. A. Cichowicz, M. Guzowska-Dąbrowska, P. Nowak, H. Turczyn-Zalewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner, Psychologia społeczna, red. M. Kossowska, przeł. M. Gocłowska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego (The Presentation of Self in Everyday Life), przeł. H. i P. Śpiewakowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

Erving Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak-Mynikowska, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014.

Mark Leary, Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji, przeł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2017.

Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, PWN, Warszawa 2000.

Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, przeł. Agata Błaż, Patrycja Pacyniak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2021

Paul de Man, Pojęcie ironii, przeł. A. Sosnowski, w: „Literatura na Świecie” 1991, nr 10-11.

David G. Myers, Psychologia społeczna, przeł. A. Bezwińska-Walerjan, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.

Friedrich Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

William Shakespeare, Jak wam się podoba, przeł. M. Słomczyński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2001.

[Jerzy Siuta, red.], Słownik psychologii, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009.

Bogdan Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 2, Motywacja i uczenie się, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, E. Czerniawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010b.

F. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 5, Człowiek i jego środowisko, przeł. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010e.

Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, przeł. P. Kwiatkowski, Zysk – S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.