Wymówki

Definicje

Wymówki (excuse) – taktyka autoprezentacji polegająca na zaprzeczaniu intencji wyrządzenia szkody i/lub przekonywaniu, że nie miało się kontroli nad przebiegiem zachowania bądź jego wynikami (Wojciszke 2013, 547).

Wymówki redukowanie odpowiedzialności za czyn (Wojciszke 2013, 168).

Wymówki (excuse) – zaprzeczanie własnej odpowiedzialności za negatywne wydarzenia z przeszłości, które mogłyby być ujawnione (Soroko).Wypisy

Zbliżona do suplikacji taktyka to wymówki, czyli zaprzeczanie intencji wyrządzenia szkody i/lub przekonywanie, że nie miało się kontroli nad przebiegiem szkodliwego zachowania, co ma na celu pomniejszenie osobistej za niego odpowiedzialności (Wojciszke 2013, 167).

Zakłopotanie jest emocją wynikającą z rzeczywistych lub wyobrażonych tarapatów autoprezentacyjnych. Chociaż uczucie to jest nieprzyjemne, prawdopodobnie motywuje ono człowieka di chronienia swego wizerunku społecznego, a w wypadku, gdy wizerunek ten ulegnie zniszczeniu, do angażowanie się w działania zaradcze. Mogą one polegać na „rozmyślnym niedostrzeganiu”, przepraszaniu, tłumaczeniu się (tzn. wymówkach lub rozgrzeszaniu siebie) albo na autoprezentacji kompensacyjnej (Leary 2007, 158).

Usprawiedliwienia
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *