Obronne taktyki autoprezentacji

Obronne taktyki autoprezentacji to zachowania ukierunkowane na ochronę, utrzymanie lub obronę zaatakowanej bądź zagrożonej  tożsamości i wartości naszej osoby. Zachowania te motywowane są pragnieniem uniknięcia autoprezentacyjnej porażki i pozostają charakterystyczne raczej dla osób o niskiej samoocenie. Należą do nich: samoutrudnianie, suplikacja, wymówki, usprawiedliwienia i przeprosiny (Wojciszke 2013, 539).Obronne taktyki autoprezentacji:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.