Taktyki 1

[Klasyfikacja według: M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji]

 

Opisywanie siebie
Eksponowanie i ukrywanie              
Efekt pierwszeństwa

Wyrażanie postaw

Publiczne atrybucje

Pamięciowe manipulacje
→ Strategiczne „zapominanie”
→ „Ja” publiczne i „ja” prywatne”

Zachowania niewerbalne
→ Prezentowanie emocji
→ Atrakcyjność fizyczna
→ Mowa ciała

Kontakty społeczne
→ Pławienie się w cudzej chwale
→ Polerowanie i retuszowanie