Wymówki

Definicje

Wymówki (excuse) – taktyka autoprezentacji polegająca na zaprzeczaniu intencji wyrządzenia szkody i/lub przekonywaniu, że nie miało się kontroli nad przebiegiem zachowania bądź jego wynikami (Wojciszke 2013, 547).

Wymówki redukowanie odpowiedzialności za czyn (Wojciszke 2013, 168).

Wymówki (excuse) – zaprzeczanie własnej odpowiedzialności za negatywne wydarzenia z przeszłości, które mogłyby być ujawnione (Soroko).Wypisy

Zbliżona do suplikacji taktyka to wymówki, czyli zaprzeczanie intencji wyrządzenia szkody i/lub przekonywanie, że nie miało się kontroli nad przebiegiem szkodliwego zachowania, co ma na celu pomniejszenie osobistej za niego odpowiedzialności (Wojciszke 2013, 167).

Zakłopotanie jest emocją wynikającą z rzeczywistych lub wyobrażonych tarapatów autoprezentacyjnych. Chociaż uczucie to jest nieprzyjemne, prawdopodobnie motywuje ono człowieka di chronienia swego wizerunku społecznego, a w wypadku, gdy wizerunek ten ulegnie zniszczeniu, do angażowanie się w działania zaradcze. Mogą one polegać na „rozmyślnym niedostrzeganiu”, przepraszaniu, tłumaczeniu się (tzn. wymówkach lub rozgrzeszaniu siebie) albo na autoprezentacji kompensacyjnej (Leary 2007, 158).

Usprawiedliwienia
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.