Kontakty społeczne

Wszyscy wiemy, jak rozumieć powiedzenie „z kim przestajesz, takim się stajesz”. Kontekst społeczny, w którym funkcjonujemy, nie jest obojętny dla naszych przekonań i postaw. Często bezwiednie przesiąkamy wartościami, jakie obowiązują w naszym środowisku.

Dla psychologów społecznych formuła powyższa ma jednak jeszcze jedno znaczenie. Można by je ująć tak: „z kim przestajesz publicznie, takim się stajesz w oczach innych”. To bowiem, z kim się pokazujemy, w znacznym stopniu wpływa na nasz wizerunek.

Człowieka można poznać po tym, z kim przestaje. Nasze towarzystwo – a w każdym razie to, z kim pokazujemy się publicznie – może umocnić lub osłabić naszą pozycję społeczną w oczach otoczenia. Autoprezentacja przez kontakty z innymi stanowi pośrednią formę manipulowania własnym wizerunkiem w tym sensie, że polega na strategicznym sterowaniu informacją nie o własnej osobie, ale o ludziach i rzeczach, z którymi jesteśmy powiązani (Leary 2007, 40).

Kształtowanie wizerunku poprzez kontakty społeczne ma zatem tę przewagę nad autoprezentacją bezpośrednią – opisywaniem czy wyrażaniem siebie – że stosująca ją osoba nie musi prezentować własnych walorów, co jest zawsze ryzykowne, lecz zajmuje się pozytywnym przedstawianiem innych ludzi (a także rzeczy, miejsc, zjawisk, zdarzeń itd.), na czym sama ostatecznie także korzysta.

Pławienie się cudzej chwaleDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.