Psychodrama i techniki niewerbalne, red. Jerzy Pawlik

Psychodrama i techniki niewerbalnePublikacja omawia szeroko diagnostyczne i terapeutyczne znaczenie psychodramy oraz zasady funkcjonowania małej grupy opartej na psychodramie. Uzupełnia ona inne rodzaje leczenia, w tym analityczną psychoterapię indywidualną (psychodrama z jednym pacjentem) i grupową. Zastosowanie tej formy pracy wobec różnego rodzaju grup terapeutycznych dowiodło, że improwizowana spontaniczna gra w trakcie psychodramy ma niezwykłą siłę oddziaływania i służy realizacji celów psychoterapeutycznych.

W oparciu o konkretny kliniczny materiał autorzy przybliżają psychoterapeutom i osobom szkolącym się w psychoterapii proces grupowy w trakcie psychodramy, występujące w nim trudności, przejawy oporu i destrukcyjnych obron. Druga część książki skupia się na niewerbalnych technikach psychoterapii, ich aspekcie diagnostycznym i terapeutycznym, omawia organizację sesji terapeutycznej opartej na technikach niewerbalnych, trudności w pracy z grupą, które można rozwiązywać przy pomocy technik niewerbalnych, jak trudność we współpracy i komunikacji w grupie, ekspresję uczuć agresywnych i rywalizacyjnych i in.

Psychodrama i techniki niewerbalne to wartościowa pozycja dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych pracą z grupami w dziedzinach pedagogiki specjalnej, profilaktyki społecznej i szeroko rozumianą teorią i praktyką psychoterapii.

(Opis wydawcy)

Redaktor: Jerzy Pawlik
Tytuł: Psychodrama i techniki niewerbalne
Wydawnictwo: Eneteia
Miejsce i data wydania: Warszawa 2012
Liczba stron: 275
ISBN: 978-83-61538-45-5


Autorzy niniejszej książki mają nadzieję, że stanie się ona źródłem inspiracji i praktycznych podpowiedzi w stosowaniu psychodramy i technik niewerbalnych w psychoterapii nie tylko dla terapeutów z analitycznym lub psychodynamicznym doświadczeniem. Przedstawione założenia teoretyczne i praktyka kliniczna mogą zainteresować również szerokie grono terapeutów praktyków poszukujących możliwości wzbogacenia i przyspieszenia procesu psychoterapii.Redaktor naukowy dr Jerzy Pawlik


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.