Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska

Pamięć zbiorowa i kulturowaNiemiecka pamięć jest szczególna, gdyż wyrasta z konieczności dokonania rozrachunku z wyjątkowo trudną przeszłością. Żyjemy dziś w czasach, gdy świadków największej katastrofy XX wieku jest coraz mniej. Niezbędne jest więc poszukiwanie sposobów uwolnienia pamięci od jednostkowego spojrzenia i wpisania jej w kontekst kulturowy. W oparciu o różne podejścia i metodologie próby takie podejmują: Jan i Aleida Assmannowie, Harald Welzer, Astrid Erll, Birgit Neumann, Günter Butzer, Renete Lachmann, Jörn Rüsen i Andreas Huyssen. Przekraczają oni granice dyscyplin, zakreślają nowe obszary badawcze i pokazują, że pamięć jest jednym z najbardziej fascynujących pojęć współczesnej humanistyki.

Redaktor: Magdalena Saryusz-Wolska
Tytuł: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka
Tłumaczenie: Magdalena Saryusz-Wolska, Anna Krzyczyńska-Pham, Piotr Przybyła i inni
Wydawnictwo: TAiWPN Universitas
Miejsce i data wydania: Kraków 2009
Liczba stron: 500
ISBN: 97883-242-1360-3
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.