Roy F. Baumeister: Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą

Baumeister, Zwierzę kulturoweZwierzę kulturowe Roya F. Baumeistera stanowi połączenie psychologii kulturowej i ewolucyjnej. Pierwsza pokazuje, jak kultura wpływa na różnice w psychologicznym funkcjonowaniu jednostek, druga dostarcza dowodów na takie funkcjonowanie struktur i procesów poznawczych jednostek, które pozwalają na skuteczną adaptację do środowiska. Autor analizuje powiązania między myśleniem, odczuwaniem, pożądaniem, działaniem i wchodzeniem w interakcje społeczne oraz wskazuje, że w rozumieniu istoty ludzkiej ważne jest rozróżnienie trzech światów, w których żyje człowiek: otoczenia fizycznego – potrzebnego do przetrwania jednostki, świata społecznego – dostarczającego lepszego sposobu radzenia sobie z otoczeniem fizycznym i kultury, będącej lepszym sposobem, strategią radzenia sobie z otoczeniem fizycznym i światem społecznym.

Według niego to natura kształtuje jednostkę tak, aby żyła w świecie społecznym i w kulturze. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o uniwersalną podstawę bycia człowiekiem. Wielkim walorem książki jest to, że jest napisana w sposób przenikliwy i niezwykle ciekawy. Autor posługuje się wieloma bardzo obrazowymi przykładami i czytelnym komunikatywnym językiem. Książka może być niezwykle cenna nie tylko dla psychologów akademickich, studentów i praktyków, ale również dla każdej osoby zainteresowanej psychologią i zgłębianiem wiedzy o człowieku.

(Z recenzji dr hab. Anny Marii Zawadzkiej, prof. UG)

Autor: Roy F. Baumeister
Tytuł: Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą
Tytuł oryginału: The Cultural Animal. Human Nature, Meaning and Social Life
Tłumaczenie: Dorota Stefańska-Szewczuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i data wydania: Warszawa 2011
Liczba stron: 440
ISBN: 978-83-0116-4-683Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.