Richard Crisp, Rhiannon Turner: Psychologia społeczna

Crisp, Turner - Psychologia społecznaPodręcznik wprowadzający we wszystkie ważne działy, w ramach których toczą się prace nad wyjaśnianiem zachowań społecznych. Nowoczesny charakter publikacji zauważa się w doborze tematów oraz w odwoływaniu się do najnowszych idei teoretycznych badań w dziedzinie psychologii społecznej. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem dwóch rzadko razem omawianych perspektyw – osobowej i sytuacyjnej, zawiera klasyczne teorie i nowe ustalenia. Podręcznik cechuje ogromna dbałość o przydatność dydaktyczną wyrażająca się w takich elementach jak: logiczny układ zagadnień, przejrzysta struktura, podsumowania, definicje, ramki, schematy, grafy i tabele oraz memory maps, za pomocą których autorzy wizualizują powiązania między różnymi treściami omawianymi w poszczególnych rozdziałach.


Autorzy: Richard Crisp, Rhiannon Turner
Tytuł: Psychologia społeczna
Tytuł oryginału: Essential Social Psychology
Tłumaczenie: Małgorzata Gocłowska, Aleksandra Gruszka i inni
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i data wydania: Warszawa 2009
Liczba stron: 384
ISBN: 978-83-01-15982-5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.