Zimbardo, Johnson, McCann: Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 2. Motywacja i uczenie się

Psychologia. Kluczowe koncepcje 2Tom II podręcznika omawia 3 wielkie tematy w psychologii: emocje i motywacje, uczenie się oraz pamięć. Problematyka związana z emocjami szczególnie obrosła w mity i wątpliwości. Autorzy rozprawiają się z tradycyjnym poglądem ukazującym emocje jako kłopotliwy ciężar i przeszkodę w korzystaniu z rozumu. Według nich inteligentna maszyna pozbawiona uczuć nie potrafiłaby wytworzyć zgodnego z prawdą obrazu rzeczywistości. Przedstawiają także różne rodzaje motywacji, wskazując charakterystyczne dla nich wpływy biologiczne, umysłowe, behawioralne i społeczno-kulturowe.

Jednak motywy w dużym stopniu zależą od procesów uczenia się, natomiast u podstaw innych leżą przede wszystkim czynniki biologiczne. Co więcej, motywy różnią się między sobą wrażliwością na bodźce środowiskowe, na wzmocnienia i na wpływy społeczno-kulturowe. Zarówno emocje, jak i procesy motywacyjne są niezwykle istotne w zdobywaniu, przetwarzaniu i stosowaniu informacji – na równi z inteligencją, dobrą pamięcią i zdolnością uczenia się. W niniejszym tomie wszystkie te relacje zostały szczegółowo omówione.

Autorzy: Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann
Tytuł: Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 2. Motywacja i uczenie się
Tytuł oryginału: Psychology: Core Concepts
Tłumaczenie: Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, Józef Radzicki, Ewa Czerniawska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i data wydania: Warszawa 2010
Liczba stron: 282
ISBN: 9788301163006Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.