Elliot Aronson: Człowiek istota społeczna

Aronson - Człowiek istota społecznaNowe wydanie jednego z najlepszych podręczników psychologii społecznej. Elliot Aronson w pasjonujący sposób analizuje wpływ, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych. Omawia m.in. takie zagadnienia jak środki masowego przekazu, propaganda, stereotypy, uprzedzenia czy konformizm. Ciągłe zmiany w świadomości społecznej i nowe zjawiska psychospołeczne stały się inspiracją dla wybitnego psychologa społecznego do nowych badań. W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu znanej na całym świecie książki Człowiek istota społeczna znacznie rozwinął i rozszerzył problematykę toksycznego wpływu rozmaitych mechanizmów psychospołecznych na jednostkę. Keep Reading →